Học bổng du học UK & Úc bậc Thạc sĩ năm 2020

Inception xin giới thiệu một số học bổng năm 2020 cho bậc Thạc sĩ của các trường Đại học ở UK & Úc. Trong đó, đa số học bổng được xét tự động khi nộp hồ sơ vào trường, giá trị học bổng phụ thuộc vào điểm GPA của sinh viên; một số học bổng yêu cầu phải viết thêm luận hoặc phỏng vấn. Nếu cần hỗ trợ làm hồ sơ nhập học & xin học bổng, vui lòng liên hệ với Inception bằng cách inbox trực tiếp cho fanpage: https://www.facebook.com/inception.education/ để được tư vấn miễn phí!

Quốc gia Trường Giá trị học bổng Link tham khảo
Anh

UNIVERSITY OF LINCOLN

5000 GBP – 50% học phí

https://bit.ly/2zdZRV8
Anh

University of Northampton

30% học phí

https://bit.ly/2xFD2Jl
Anh

Derby University

2000 GBP – 5000 GBP – học phí của 1 năm

https://bit.ly/3dgug3M
Anh

University of East London

1000 GBP – 4000 GBP

https://bit.ly/3fofDNE
Anh

University of East Anglia

3000 GBP – 6000 GBP

https://bit.ly/2W9TfQn
Úc

RMIT University, Melbourne

10000 AUD cho năm đầu tiên

https://bit.ly/2A1n25e
Úc

La Trobe University, Melbourne

50% học phí

https://bit.ly/3fqhlhv
Úc

University of Tasmania, Hobart

25% học phí

https://bit.ly/3bbrRFZ
Úc

University of Western Sydney (UWS)

5000 AUD – 7500 AUD –

50% học phí

https://bit.ly/3fl9VvU
Úc

University of Technology Sydney (UTS)

5000 AUD – 25% – 100% học phí

https://bit.ly/3dlRXYo
Úc

Macquarie University, Sydney

10000 AUD

https://bit.ly/2WaGYvf
Úc

University of Wollongong, NSW

20%-30% học phí

https://bit.ly/2WcmfXZ
Úc

University of South Australia, Adelaide

25%-50% học phí

https://bit.ly/35Idb0a
Úc

Monash University, Melbourne

100% học phí

https://bit.ly/2WaP0UL

lên tới 50000 AUD

https://bit.ly/2zkWprS
Úc

The University of Queensland, Brisbane

100% học phí và chi phí sinh hoạt

https://bit.ly/2YNeZ6F

50% học phí

https://bit.ly/2YKRo6n

20% học phí

https://bit.ly/3dpgVGl
Úc

Queensland University of Technology (QUT), Brisbane

25% học phí

https://bit.ly/3beEWhM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *