Tag Archives: dai hoc my

HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI MỸ

          Về cơ bản, hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ có 2 loại chính: Đại học National University (NU) và Liberal Arts College (LAC). Khi nghe đến thuật ngữ “ Đại học Mỹ”, chúng được ngầm hiểu ngay chính là hệ đào tạo Đại học 4 năm.     […]