Category Archives: Cơ hội học bổng

Học bổng du học UK & Úc bậc Thạc sĩ năm 2020

Inception xin giới thiệu một số học bổng năm 2020 cho bậc Thạc sĩ của các trường Đại học ở UK & Úc. Trong đó, đa số học bổng được xét tự động khi nộp hồ sơ vào trường, giá trị học bổng phụ thuộc vào điểm GPA của sinh viên; một số học bổng […]