Tag Archives: daihocmy

CHỌN TRƯỜNG TRƯỚC HAY CHỌN NGÀNH TRƯỚC?

           Nếu như hệ giáo dục tại các trường Đại học tại Việt Nam là học sinh sẽ chọn ngành tại các trường đại học và sẽ theo kim chỉ nam đó học hết 4 năm đại học, thì tại Mỹ, việc chọn ngành chưa thực sự quan trọng ngay từ […]