GIỚI THIỆU

Bài luận thường được ví như chìa khóa thành công của nhiều bộ hồ sơ học bổng và đây cũng là phần khó nhất của bộ hồ sơ đối với nhiều bạn học sinh, sinh viên. Inception sẽ phỏng vấn, gửi tài liệu self-reflection để khai thác thông tin, trực tiếp trao đổi cùng tìm ra ý tưởng độc đáo nhất mang tính cá nhân hóa với từng người, từng trường hợp và cách phát triển ý tưởng nâng tầm vóc bài luận nhiều các tiêu chí như: Từ ngữ linh hoạt, phong phú; Các cấu trúc câu nâng cao; Nội dung cá nhân hóa; Tính logic trong mạch văn, lập luận; Phát triển các ý tưởng sáng tạo…

NHẬN TƯ VẤN

BÀI LUẬN MẪU XUẤT SẮC