10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỐT NHẤT CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

          

 

          Việc theo học tại các trường đại học Mỹ sẽ chỉ là “giấc mơ” với nhiều học sinh nếu không nhận được hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, thực tế, lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường top của Mỹ ngày càng tăng. Trong kì nhập học 2015-2016, số sinh viên quốc tế tại các trường đại học tại Mỹ đạt đỉnh lên tới 1 triệu sinh viên, tăng 7% so với năm ngoái. Điều này có thể lí giải rằng, giáo dục Mỹ quan tâm đến việc phát triển con người và sẵn sàng hỗ trợ cho những sinh viên giỏi, xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.

          Đối với các sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính từ trường, gói hỗ trợ có thể bao gồm việc làm hay tiền học bổng, nhưng không phải khoản cho vay. Khoản hỗ trợ tài chính trung bình của top 10 trường hỗ trợ nhiều nhất cho sinh viên quốc tế là 60,576 USD.

          Đứng đầu danh sách là University of Chicago, rank 3 trong các trường đại học quốc gia ở Mỹ. University of Chicago hằng năm chi bình quân 62,763 USD cho 126 sinh viên chính quy năm học 2016-2017.

          Trường đại học chấp nhận nhiều sinh viên quốc tế nhất năm 2017 là đại học Harvard với 600 sinh viên với khoản hỗ trợ tài chính lên đến 60,570 USD/sinh viên.

          Sau đây là danh sách tổng hợp top 10 trường đại học hỗ trợ tài chính cho nhiều hơn 50 sinh viên quốc tế trong năm 2016-2017

Tên trường (Bang) Số lượng sinh viên quốc tế nhận hỗ trợ tài chính năm 2016 – 2017 Mức hỗ trợ tài chính trung bình Xếp hạng trường

University of Chicago (Illinois)

126

$62,763

#3NU

Columbia University (New York)

213

$62,004

#5NU

Skidmore College (New York)

82

$60,975

#41LAC

Williams College (Massachusetts)

98

$60,944

#1LAC

Trinity College (Connecticut)

171

$60,869

#44LAC

Harvard University (Massachusetts)

600

$60,687

#2NU

Stanford University (California)

188

$60,570

#5NU

Amherst College (Massachusetts)

156

$59,164

#2LAC

Wesleyan University (Connecticut)

80

$58,920

#21LAC

Yale University (Connecticut)

336

$58,864

#3NU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *